Rotterdam

Voorwaarden deelname

Voorwaarden deelname aan een activiteit van Groei & Bloei afdeling Rotterdam e.o.

Groei & Bloei Rotterdam organiseert regelmatig lezingen, workshops, excursies en overige activiteiten. Voor deelname daaraan geldt een aantal spelregels: 

Aanmelden


Voor de lezingen hoeft u zich niet aan te melden. Voor alle andere activiteiten geldt:

 • Aanmelden geschiedt via het aanmeldingsformulier op de website of, als het niet anders kan, persoonlijk bij de organisator. Per activiteit wordt een uiterste datum van aanmelden genoemd. Deze datum is voor de organisatie bepalend of een activiteit wel of niet door kan gaan.
 • Mocht een activiteit doorgaan dan is aanmelden nog steeds mogelijk in overleg met de organisator (tenzij de activiteit vol is)
 • Bij te veel aanmeldingen worden deelnemers op een wachtlijst geplaatst. Leden (incl. evt. introducé) krijgen voorrang bij opengevallen plaatsen.

Begrippen

 • Ledenprijs 
  Een abonnee van het blad Groei & Bloei en derhalve lid van de afdeling Rotterdam en omstreken betaalt bij deelname aan een activiteit de “ledenprijs“ die is vastgesteld door het bestuur.
 • Introducé
  Voor een aantal activiteiten geldt dat een lid 1 persoon mag introduceren. Deze introducé betaalt per activiteit de vastgestelde ledenprijs. Let op: Dit geldt voor de lezingen en in veel gevallen voor de excursies. Voor de overige activiteiten geldt het alleen als het nadrukkelijk is vermeld!
 • Niet-leden prijs
  De prijs die wordt betaald door een deelnemer aan een activiteit van Groei & Bloei, die geen lid of introducé is. 

Overige bepalingen

 • Identificatie 
  Leden dienen bij deelname aan een activiteit hun lidmaatschapspasje te vermelden/tonen.
 • Vervanger 
  Indien een deelnemer aan een activiteit onverhoopt verhinderd is dan kan hij of zij zich laten vervangen. Het (eventuele) verschil tussen ledenprijs en niet-leden prijs moet dan wel worden verrekend.

Betalen

Betalingen voor activiteiten van Groei & Bloei afdeling Rotterdam e.o. geschieden uitsluitend op rekening  NL46 INGB 0004 8925 51 ten name van KMTP afd. Rotterdam e.o. te Rotterdam, onder vermelding van 

 • datum en naam activiteit 
 • lidnummer 
 • naam van de deelnemer(s) 

Betalingen dienen uiterlijk op de daarvoor gestelde datum (vermeld op de website) op de bovengenoemde rekening te zijn ontvangen. 

Afzeggen en restitutie

 • Afzeggen van deelname aan een cursus, workshop, activiteit kan, tenzij anders vermeld, tot uiterlijk 7 dagen van tevoren bij de organisator. Het bedrag wordt dan teruggestort 
 • Afmelding binnen 7 dagen voor de activiteit dient telefonisch te geschieden bij de organisator van de activiteit. Restitutie van deelnamegeld is dan niet mogelijk. Vervanging wel.
 • Voor restitutie bij het afzeggen van een ééndaagse excursie  is het volgende van toepassing:
  • Tot drie weken vóór vertrek: restitutie van het totaal betaalde deelnamegeld.
  • Tot 1 week vóór vertrek: 25% restitutie.
  • Vanaf 1 week voor vertrek is restitutie niet meer mogelijk.
 • In alle gevallen is vervanging wel mogelijk. Naam en adres dienen dan uiterlijk twee dagen voor aanvang te worden doorgegeven aan de organisatie. Het eventuele verschil tussen leden en niet-leden prijs wordt verrekend.