Rotterdam

Voorwaarden deelname

Groei & Bloei Rotterdam organiseert regelmatig lezingenworkshops en excursies. Voor deelname daaraan geldt een aantal spelregels: 

Aanmelden

Voor de lezingen hoeft u zich niet aan te melden.Voor alle andere activiteiten geldt:

 • Aanmelden geschiedt via het aanmeldingsformulier op de website of, als het niet anders kan, persoonlijk bij de organisator. Per activiteit wordt een uiterste datum van aanmelden genoemd. Deze datum is voor de organisatie bepalend of een activiteit wel of niet door kan gaan.
 • Mocht een activiteit doorgaan dan is aanmelden nog steeds mogelijk in overleg met de organisator (tenzij de activiteit vol is)
 • Bij over-intekening worden deelnemers geplaatst op een wachtlijst. Leden (incl. evt. introducé) krijgen voorrang bij opengevallen plaatsen.

Begrippen

 • Ledenprijs : Een abonnee van het blad Groei & Bloei ( G&B) en derhalve lid van de afdeling Rotterdam en omstreken betaalt bij deelname aan een activiteit de “leden prijs“ die is vastgesteld door het bestuur.
 • Introducé Voor een aantal activiteiten geldt dat een lid 1 persoon mag introduceren. Deze introducé betaalt per activiteit de vastgestelde ledenprijs.
  Let op: Dit geldt voor de lezingen en in veel gevallen voor de excursies. Voor de overige activiteiten geldt het alleen als het nadrukkelijk is vermeld!
 • Niet-leden prijs. De prijs die wordt betaald door een deelnemer aan een activiteit van G & B, die geen lid of introducé is

Overige bepalingen

 • Identificatie: Leden dienen bij deelname aan een activiteit hun lidmaatschapspasje te vermelden/tonen.
 • Vervanger: Indien een deelnemer aan een activiteit onverhoopt verhinderd is dan kan hij of zij zich laten vervangen. Het ( eventuele ) verschil tussen ledenprijs en niet leden prijs moet dan wel worden verrekend.

Betalen

Betalingen voor activiteiten van G&B afdeling Rotterdam e.o. geschieden uitsluitend op rekening  NL46 INGB 0004 8925 51 ten name van KMTP afd. Rotterdam e.o. te Rotterdam , onder vermelding van

 • activiteit,
 • datum activiteit,
 • lidnummer en
 • naam van de deelnemer(s)

Betalingen dienen uiterlijk op de daarvoor gestelde datum (vermeld op de website) op de bovengenoemde rekening te zijn ontvangen.

Afzeggen en restitutie

Afzeggen van deelname aan een cursus, workshop, activiteit kan, tenzij anders vermeld, tot uiterlijk 7 dagen van tevoren bij de organisator. Het bedrag wordt dan teruggestort

Afmelding binnen 7 dagen voor de activiteit dient telefonisch te geschieden bij de organisator van de activiteit. Restitutie van deelnamegeld is dan niet mogelijk. Vervanging wel.          

Voor restitutie bij het afzeggen van een ééndaagse excursie  is het volgende van toepassing: 

 • tot drie weken vóór vertrek: restitutie van het totaal betaalde deelnamegeld.
 • Tot 1 week vóór vertrek: 25% restitutie
 • Vanaf 1 week voor vertrek is restitutie niet meer mogelijk
 • In alle gevallen is vervanging wel mogelijk. Naam en adres dienen dan uiterlijk twee dagen voor aanvang te worden doorgegeven aan de organisatie. Het eventuele verschil tussen leden en niet-leden prijs wordt verrekend.     

Wachtlijst en annulering activiteit

Bij over-intekening worden deelnemers geplaatst op een wachtlijst. Leden (incl. evt. introducé) krijgen voorrang bij opengevallen plaatsen.
Bij te weinig deelnemers ( te bepalen door het bestuur en op de website vermeld ) wordt de activiteit geannuleerd en het gehele bedrag z.s.m. teruggestort.

Rotterdam, oktober 2018